Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Spoločné pripomienky k návrhu novely zákona o kompezáciách

Počas stretnutia zástupcov organizácií ľudí s telesným postihnutím, ktoré sa konalo 14.1.2011 na pôde Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, sa zúčastnení dohodli, že cez Radu vlády osôb so zdravotným postihnutím predložia spoločné pripomienky k návrhu novely zákona o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý bol v januári zaradený do medzirezortného pripomiekovacieho konania.

Čítať ďalej...

Dôležité do pozornosti dystrofikov a ich rodín!

Ministerstvo zdravotníctva SR  akceptovalo petíciu za preradenie svalovej dystrofie do skupiny A

"Novinkou od tohto roku by malo byť preradenie ochorenia muskulárna dystrofia zo skupiny B do skupiny A. Rozhodlo o tom MZ SR na základe petície Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR."

"MZ SR sa podnetom vážne zaoberalo a pripravilo zmenu návrhu indikačných kritérií kúpeľnej starostlivosti v rámci pripravovanej novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Podľa tejto zmeny pacienti s touto vážnou diagnózou budú môcť byť opäť indikovaní na kúpeľnú starostlivosť v kategórii A, t.j. plne hradené zdravotnou poisťovňou," uviedla  hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová."  citujeme denník Pravda, 12. 1. 2011, strana 18

Čítať ďalej...

Petícia za preradenie dystrofikov do skupiny A pri kúpeľnej liečbe UKONČENÁ

Organizácii muskulárnych dystrofikov SR sa počas vyše mesiaca trvajúcej petícii podarilo vyzbierať 715 podpisov na 30 petičných hárkoch. Ďalších 730 osôb podporilo petíciu elektronicky na stránke www.changenet.sk.

Čítať ďalej...

Protest zabral

Tlačová správa: Reakcia MZ SR na kauzu „ vozičkári“

Ministerstvo zdravotníctva chce upokojiť všetkých ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorých sa týka súčasná medializovaná téma „vozíčky“. Kategorizačná komisia MZ SR o zmenách rozhodla ešte pred nástupom súčasného ministra Ivana Uhliarika. Legislatívny proces pripomienkového konania už bežal. Minister si uvedomuje nespravodlivosť, ktorá sa v komisii stala a určite v rámci pripomienkového konania, ktoré je stále otvorené do konca mesiaca, celú kauzu vozíčkov vyrieši. Nie je prípustné, aby najcitlivejšie skupiny obyvateľov doplácali na nekorektné rozhodnutia.

Zdroj: MZ SR, 20. august 2010

Čítať ďalej...

Naši partneri