Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Slávnostné otvorenie a krst brožúrky

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pozýva členov a priaznivcov na slávnostne otvorenie DystroCentra spojeného s krstom brožúrky o štandardoch starostlivosti o Duchennovu svalovú dystrofiu (DMD). Táto publikácia by mala byť návodom pre rodičov, akú starostlivosť a kedy vyžaduje ich syn s DMD. Na cestu k členom organizácie ju odfúknutím pierok vyprevadí Róbert Rubint, mladý muž s ochorením DMD.

Otvorenie a krst sa uskutoční dňa 18. 10. 2012 (štvrtok) o 15 hodine na Banšelovej ulici č. 4 v Bratislave na Trnávke.
Napísali o nás http://www.registerchranenychdielni.sk/dystrocentrum-rehabilitacne-centrum-pre-muskularnych-dystrofikov/

Príručku pre rodiny "Duchennova svalová dystrofia: diagnostika a liečba" je možné si stiahnuť na http://www.omdvsr.sk/index.php/duchennova-svalova-dystrofia/standardy-starostlivosti.html alebo ju nájdete v pravom menu "Knižnica/Vlasné publikácie"

Naši partneri