DystroCentrumAktuality

Ako postupovať pri poukázaní PERCENT pre Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR

Pripomíname dôležité informácie aj informujeme o zmene.

Fyzické osoby - zamestnanci

Darovať 2% alebo 3% z daní môžu aj FO, ktorým ročné zúčtovanie preddavkov na daň urobí zamestnávateľ. Do 30. apríla 2018 pošlú/doručia príslušnému daňovému úradu vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2017 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

POZOR: Po novom je vzor Vyhlásenia presne zadefinovaný zákonom. Žiadne iné nebude daňovým úradom akceptované. Tiež je dôležité správne vyplniť IČO organizácie, ktoré musí byť zarovnané sprava doľava. Inak sa tlačivo nebude považovať za správne vyplnené.

Nové tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane - stiahnuť

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zo zaplatenej dane (.pdf) - stiahnuť

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2%

1% PO poukážu vtedy, ak v roku 2017 až do dňa podania daňového priznania NEDAROVALI 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak však v tomto období DAROVALI 0,5% dane na verejnoprospešný účel, môžu poskytnúť až 2%.

Postup pri poukazovaní % z dane pre PO a FOstiahnuť

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri