Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3/2021

Otvorený list pani prezidentke

V nadchádzajúcich hodinách bude pani prezidentka na návrh predsedu Vlády SR menovať nového ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pri tejto príležitosti si ju dovoľujeme poprosiť, aby novému ministrovi zdôraznila dôležitosť plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Celý list TU (.pdf)

Naši partneri