Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2020

„Nechcem len čakať, že ma niekto bude mať natoľko rád, że ma príde dať na záchod.“
Adolf Ratzka, šírítel osobnej asistencie a filozofie Nezávislého života, Švédsko

Čo je to osobná asistencia

Čo je to OSOBNÁ ASISTENCIA

Čo je osobná asistencia?

Osobná asistencia je jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č. 447/2008 Z. z.   o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Otvoriť (Druhá hlava, §§ 20 - 23)

Kto je užívateľ osobnej asistencie?

Človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý v dôsledku postihnutia nemôže vykonávať niektoré činnosti, napr. nevyhnutné životné a sebaobslužné úkony, úkony súvisiace s mobilitou a premiestňovaním, starostlivosťou o domácnosť alebo dorozumievaním. Pri týchto činnostiach mu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pomáha - asistuje - osobný asistent.

Kto je osobný asistent?

Človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych – OSOBNÝCH - požiadaviek a potrieb. Osobný asistent v princípe nie je blízkym rodinným príslušníkom užívateľa. Osobným asistentom však môže byť za určitých podmienok aj rodinný príslušník človeka s postihnutím.

Základné pozitíva osobnej asistencie pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím

 • nezávislosť a samostatnosť,
 • možnosť rozhodovať o svojom živote,
 • prevzatie zodpovednosti za svoj život,
 • aktívny prístup k životu a riešeniu svojich osobných záležitostí.

Čomu môže osobná asistencia zabrániť?

 • umiestneniu človeka so zdravotným postihnutím do sociálneho zariadenia na celoročný pobyt,
 • nadmernému zaťažovaniu a stresovaniu rodinných príslušníkov,
 • rozpadu rodiny,
 • izolácii človeka s postihnutím v domácnosti.

Musí užívateľ osobnej asistencie - človek s ťažkým zdravotným postihnutím - splniť nejaké podmienky?

 • mal by byť schopný hľadať si osobných asistentov,
 • mal by byť schopný organizovať prácu osobných asistentov,
 • mal by byť schopný zhodnotiť a pomenovať svoje potreby,
 • musí prevziať zodpovednosť za administratívu - vypĺňanie výkazov, potvrdení a vyplácanie odmien osobným asistentom.

Ktoré vlastnosti by nemali chýbať osobnému asistentovi?

 • empatia - vedieť sa vcítiť do situácie druhého človeka,
 • záujem o takúto prácu,
 • slušnosť a zodpovednosť.

Vzťah medzi užívateľom a osobným asistentom

 • mal by byť rovnocenný - bez pocitu závislosti alebo vydierania,
 • osobný asistent by nemal nahrádzať priateľov,
 • je vhodné využívať služby viacerých osobných asistentov naraz, aby sa predišlo ich preťaženiu a znížil stres užívateľa z možného výpadku napr. z dôvodu choroby.

V prípade záujmu o bližšie informácie o osobnej asistencii odporúčame kontaktovať Agentúru osobnej asistencie a/alebo stiahnuť publikáciu o osobnej asistencie s názvom Osobná asistencia, teória a prax.

Užívateľom osobnej asistencie, ale aj osobným asistentom dávame do pozornosti sekciu Súbory na stiahnutie, kde nájdu všetky potrebné tlačivá a iné materiály súvisiace s osobnou asistenciou a uzatvorením zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Naši partneri