Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Odovzdávanie výkazov a potvrdení - informácia z ÚPSVaR Bratislava

Po usmernení Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny uverejňujeme informáciu aj z Úradu práce, SVR Bratislava: Vzhľadom na zložitú situáciu zapríčinenú koronavírusom doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu.

Výkazy a potvrdenia môžete poslať aj e-mailom

Znižujte riziko prenosu koronavírusu aj pri kontakte s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a využite možnosti, ktoré sú obsiahnuté v opatreniach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „Ústredie PSVR“).

Ústredie PSVR žiada klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu radšej využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Podstatné je teda vedieť, že v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie: 

Naši partneri