DystroCentrum„Nechcem len čakať, že ma niekto bude mať natoľko rád, że ma príde dať na záchod.“
Adolf Ratzka, šírítel osobnej asistencie a filozofie Nezávislého života, Švédsko

Povinnosti užívateľa

Povinnosti užívateľa osobnej asistencie

  • Odovzdať výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie za každého asistenta na ÚPSVaR.
  • Odovzdať potvrdenie o vyplatenej odmene každému asistentovi na ÚPSVaR.
  • Vyplatiť asistentovi odmenu mesačne dozadu.
  • Informovať asistenta o jeho povinnostiach.
  • Zaučiť asistenta do používania pomôcok a fyzickej manipulácie so svojou osobou.


Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie

Každý mesiac (do piateho dňa od jeho začiatku) je užívateľ povinný odovzdať Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie stiahnuť za každého osobného asistenta s jeho podpisom na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby mohol pracovník sociálneho odboru vypočítať výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu za predchádzajúci mesiac.

Výplata odmeny osobnému asistentovi

Výška odmeny za odpracovanú hodinu osobnej asistencie je k 1. 7. 2018 vo výške 4,18 €/hod). Užívateľ je povinný po poukázaní peňažného príspevku zo strany ÚPSVaR vyplatiť svojim osobným asistentom všetky odpracované hodiny podľa predložených a podpísaných výkazov. Užívateľ dá podpísať osobnému asistentovi potvrdenie o vyplatených odmenách, ktoré musí každý mesiac tiež odovzdať na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stiahnuť.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri