DystroCentrumKaždý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, kto s ním cíti, keď mu je dobre aj zle. OMD v SR poskytuje členom ľudské zázemie aj odbornú pomoc.

Terénna práca s rodinou

Terénna práca s rodinou, kde žije dieťa
s nervovosvalovým ochorením

V roku 2010 sme realizovali pilotný projekt s názvom „Podpora rodín, kde žije dieťa so život limitujúcim ochorením“. Jednou z aktivít projektu bola terénna práca s rodinou, ktorá si vyžadovala návštevy priamo v prirodzenom prostredí a domácnosti rodiny.

Cieľom terénnej práce bolo poskytnúť sociálne poradenstvo a podporu kompetencií rodiny so zámerom zlepšenia kvality života všetkým jej členov -  dieťaťa s NSO, rodičov aj súrodencov.

Keďže mal projekt pozitívnu odozvu, aj po jeho skončení pokračujeme v poskytovaní služieb  terénnej práce s rodinou.

Rozsah a formu pomoci si určuje rodina sama, pretože každá má vlastné potreby, funguje trocha inak.

Práve takýto individuálny prístup nám umožňuje hlbšie reagovať a podať pomocnú ruku v oblastiach, kde to je pre konkrétnu rodinu najviac potrebné.

Pokiaľ by vaša rodina privítala práve takúto pomoc terénnou formou, neváhajte a kontaktujte nás TU.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri