Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Súbory na stiahnutie

Tlačivá súvisiace s osobnou asistenciou

AKTUÁLNE!

 • Oznámenie o odklade podania daňového priznania - stiahnuť
 • Daňový manuál k príjmom z osobnej asistencie - stiahnuť
 • Čestné vyhlásenie o príjme osobného asistenta 2021 - stiahnuť
 • Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia -  stiahnuť
 • Príloha č. 4, Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť
 • Vzor výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť
 • Zmluva o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť
 • Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť
 • Výkaz o počte hodín s vysvetlivkami (príloha č. 16 k zákonu č. 447/2008 Z.z.) - stiahnuť
 • Výkaz odpracovaných hodín OA editovateľný - stiahnuť
 • Odstúpenie od zmluvy o výkone OA – vzor stiahnuť
 • Výpoveď zo zmluvy o výkone OA - stiahnuť
 • Dohoda o ukončení zmluvy o výkone OA - stiahnuť
 • Potvrdenie o vyplatenej odmene osobnému asistentovi  OA (príloha č. 17 k zákonu č. 447/2008 Z.z.) - stiahnuť
 • Prihláška k registrácií daňovníka FO (osobného asistenta) na daňovom úrade - stiahnuť / online / vzor
 • Čo robiť, keď sa osoba v dôsledku telesného postihnutia nemôže podpísať alebo osobne vybavovať úradne záležitosti? (O generálnom plnomocenstve) / pdf

PUBLIKÁCIA O OSOBNEJ ASISTENCII

Osobná asistencia - teória a prax
Madunová, A., Duračinská, M.,
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
2019
stiahnuť

Osobná asistencia - teória a prax
Madunová, A., Duračinská, M., Hradňanská A.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR/Agentúra osobnej asistencie
2015
ISBN 978-80-970133-6-3
Titulna strana 
Stiahnuť brožúrku 
Stiahnuť brožúrku (pristupna pre pouzivatelov asistencnych technologii)

Osobná asistencia, teória a prax
(Madunová, A.; Duračinská, M.: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR/Agentúra osobnej asistencie, 2008)
Titulna strana - Stiahnuť brožúrku

PREZENTÁCIE

Leták - Osobná asistencia
Stiahnuť

10 rokov Agentúry osobnej asistencie
Stiahnuť

Osobná asistencia, teória a prax
Stiahnuť

Prezentácie odzneli na seminári Osobná asistencia – účinná forma pomoci nielen počas vysokoškolského štúdia, ktorý Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR organizovala v spolupráci s Centrom podpory študentov so zdravotným postihnutím na Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickou fakultou UK dňa 22. apríla 2010 na pôde Pedagogickej fakulty UK. 

Prezentácie je možné ďalej šíriť, použiť či inak reprodukovať len po predchádzajúcom súhlase Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR a autorov.

Naši partneri