Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Daňové priznanie z výkonu osobnej asistencie za rok 2021

Do 31. marca 2022 si aj asistentky a asistenti musia splniť svoju daňovú povinnosť. Ak všetky zdaniteľné príjmy za rok 2021, nielen príjmy z asistencie, presiahli sumu 2 255,72 €, sú povinní/é podať daňové priznanie. 

Pripravili sme stručný manuál, ktorý vás prevedie najdôležitejšími novinkami za rok 2021 a odpovie na najčastejšie otázky súvisiace s daňovým priznaním. 

Čítať ďalej...

2% pre Belasého motýľa

Už 28 rokov pomáhame ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám na celom Slovensku.

Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo, bezplatne prevádzkujeme požičovňu pomôcok a Agentúru osobnej asistencie v Bratislave a v Žiline. Organizujeme verejnú zbierku Belasý motýľ, z ktorej prispievame ľuďom s ochorením svalov na špeciálne pomôcky.

To všetko môžeme realizovať aj vďaka vašim darovaným percentám. Táto podpora pre nás veľa znamená. Ďakujeme. 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (za rok 2021) - stiahnuť

Prezentácia 2% pre OMD v SR (.pdf)

Ako postupovať

Ako sme ich použili

Alarmujúca situácia sociálnych služieb na Slovensku

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zvolal tlačovú konferenciu, ktorá upozorňuje na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Porušovanie práv a slobôd osôb odkázaných na sociálne služby, najmä v zariadeniach s celoročnou pobytovou formou, je pretrvávajúce.

Ide predovšetkým o budovy, kde napriek snahe humanizovať fyzické prostredie nie je vždy možné zabezpečiť ani bezbariérovosť, ani súkromie, ani dostatočný individuálny prístup a niekde ani legislatívou dané požiadavky a protipožiarne opatrenia.

Slovensko nemôže byť ďalej ľahostajné voči takémuto stavu. Preto sa aj my, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, podpisujeme pod otvorený list adresovaný predstaviteľom vlády a žiadame o zmeny, ktoré je nevyhnutné urobiť, aby sme mohli priniesť lepšie a kvalitnejšie podmienky pre život ľudí odkázaných na pomoc iných.

Zároveň vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým po obetiach tragédie v CSS Zátišie v Osadnom, kde pri požiari zomreli štyria prijímatelia sociálnych služieb a ďalší sú hospitalizovaní.

Celé znenie otvoreného listu (.pdf)

Podporiť otvorený list môžete podpisom, aj jeho zdieľaním

Tlačová konferencia komisárky Zuzany Stavrovskej

Zimná Grand Tour 2022 v šachu

Pozývame všetkých "šachuchtivých" na zimný internetový turnaj v šachu, ktorý sa ponesie naprieč zimnými mesiacmi roku 2022. Zimná Grand Tour 2022 bude mať 6 kôl a bude sa hrať o atraktívne ceny, o ktorých si môžete prečítať v Cenovom fonde nižšie.

Tento turnaj mohol vzniknúť aj vďaka vašim 2%. Ďakujeme.

Propozície (.pdf)

Cenový fond (.pdf)

Naši partneri