DystroCentrumKaždý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, kto s ním cíti, keď mu je dobre aj zle. OMD v SR poskytuje členom ľudské zázemie aj odbornú pomoc.

Iné predpisy

INÉ PREDPISY

Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z. z. - ustanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Príloha k vyhláške MŽP SR č.532/2002 Z. z. - všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Prepravný poriadok a cenníky Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.  stiahnuť

Informácia o kurze sebaobhajovania (stiahnuť pdf) | Záväzná prihláška (stiahnuť pdf)

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri