Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Zasielanie výkazov a podávanie výkazov na rodinného príslušníka sa nemení

Platné od 21. 5. 2021

Napriek tomu, že núdzový stav bol vládou zrušený, mimoriadna situácia naďalej trvá, čo znamená, že blízke osoby môžu naďalej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hod. denne. Taktiež naďalej platí že výkazy a potvrdenia spojené s osobnou asistenciou môžu zasielať úradom emailom.

Viac info o tejto možnosti si môžete prečítať v našom staršom článku.

Naši partneri