Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

História

História vzniku Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR

1968 – 2008
40 rokov od založenia prvého Kolektívu muskulárnych dystrofikov

1993 – 2008
15 rokov od osamostatnenia Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR

1991 – 2011
20 rokov vydávania časopisu OZVENA

Ako sme začínali?

Predchodca organizácie - Kolektív muskulárnych dystrofikov (KMD) bol „legalizovaný“ v r. 1968 Zväzom československých invalidov pod vedením charizmatickej osobnosti Karola Trníka, ktorý bol súčasne skvelý človek a priateľ. V tom čase to chcelo nielen odvahu, ale aj zdravú "drzosť". Zväz československých invalidov totižto KMD spočiatku nechcel akceptovať ako organizovanú skupinu. Svoju činnosť začal Akčným programom Kolektívu muskulárnych dystrofikov, ktorý ukazoval, že KMD má byť nátlakovou, vysoko aktívnou organizáciou. Program bol veľmi progresívny a jeho požiadavky sú stále aktuálne aj dnes, napríklad vyhradené kúpele pre dystrofikov, kvalitné elektrické vozíky, právo na nediskrimináciu v sociálnom zabezpečení, podpora a rozvoj lekárskej starostlivosti o svalové dystrofie.

V r. 1992 členovia zahlasovali za odlúčenie od Slovenského zväzu telesne postihnutých. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo stanovy samostatnej Organizácie muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike dňa 22. novembra 1993.

Kto stál za iniciatívou alebo pomáhal pri založení Kolektívu muskulárnych dystrofikov v r. 1968?

Karol Trník (predseda v rokoch 1967 – 1990, zomrel 16. 7. 1990, Trenčianske Teplice)
Jozef Kráľ
Lydka Lazoríková

Jirka Ulman
Jirka Trojek
Jirka Kuthejl
Janko Lešták
RNDr. Jozef Čada
Ján Posker
Peter Gerhard
manželia Brejchovci

V neskorších rokoch stáli za Kolektívom muskulárnych dystrofikov a neskôr samostatnou Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR:

Kamil Buocik
Anna Mitašíková
PhDr Silvia Červenčíková
Eva Müllerová

Jozef Kráľ (predseda v rokoch 1992 – 1995, zomrel 5. 7. 2006, Prievidza)
Ľudmila Lendvayová (vydatá Gričová) s manželom (predsedníčka v rokoch 1995 – 2003)
Mgr. Tibor Köböl
Ing. Vladimír Hron (predseda v rokoch 1991 – 1992)
Dana Drobcová
Margita Granecová
a ďalšie osobnosti.

Viac si môžete o histórii vzniku a činnosti organizácie prečítať v spomienkach členov, ktorí v tom období v nej boli  aktívni a ktorým patrí vďaka za rozvoj a posun OMD v SR.
stiahnuť TU (.pdf 354 kB)

Naši partneri