Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Sprostredkovanie osobnej asistencie

Sprostredkovanie osobnej asistencie

Túto službu poskytujeme fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu.

Sprostredkovateľské služby zastrešuje Agentúra osobnej asistencie, ktorá ďalej vykonáva:

  • vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie
  • vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie
  • základné sociálne poradenstvo a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov
  • pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie
  • pomoc pri administratíve

Pod pomocou pri vykonávaní administratívnych úkonov rozumieme najmä:

  • prípravu návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom
  • pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom.

Agentúra osobnej asistencie pri OMD v SR  je registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji. Viac TU

Naši partneri