Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Školenia a nábory

Školenia a nábory

Aktuálne!

Agentúra osobných asistentov hľadá záujemcov o prácu osobných asistentov NEUSTÁLE.

Záujemcovia z radov študentov vysokých škôl, nezamestnaných, dôchodcov, mamičiek na materskej dovolenke a ďalší hláste sa na našich kontaktoch a dohodnite sa na termíne osobného pohovoru s pracovníkom Agentúry OsA.

Podmienkou výkonu práce osobného asistenta/asistentky je dosiahnutie 18. roku veku.

Nevyžaduje sa žiadne ďalšie vzdelanie či školenie.

Osobného asistenta podľa svojich osobných potrieb a požiadaviek zaúča sám užívateľ, človek s postihnutím.

Odmena za hodinu práce osobného asistenta/asistentky je k 1. 7. 2024 vo výške 5,83 €.

Naši partneri