Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Užitočné informácie súvisiace so zdravotným postihnutím

Postup pri žiadosti na kúpu pomôcky, ktorou je prístroj na bezdotykové ovládanie počítača
Stiahnuť (.pdf)

Zvislá zdvíhacia mobilná plošina ZP3
Stiahnuť (.pdf)

Zoznam firiem, ktoré na Slovensku distribuujú pomôcky (výber)
Stiahnuť zoznam firiem TU

Žiadosť o zaradenie do zoznamu zraniteľných odberateľov Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Stiahnuť (.doc)

Svalová dystrofia a výber vozíkov
Stiahnuť (.pdf)

Firma ADROS s.r.o. -  pomôcky pre osoby so zdravotným aj telesným postihnutím: rehabilitačné, relaxačné a akupresúrne pomôcky, špeciálne klávesnice k PC a ergonomické myši, vzdelávacie programy, zdravotné terapeutické stoličky atď.
www.specialnepomocky.sk

Prepravná služba Slovenského Červeného kríža 
prepravná služba.pdf

Informačný systém pre komplexnú rehabilitáciu
www.rehis.sk

Rozmanité informácie pre všetky druhy zdravotného postihnutia a neziskový sektor
www.helpnet.cz

Užitočné informácie o bezbariérovej preprave na Slovensku
Informácie a kontakty (.pdf)

České firmy s kompenzačnými pomôckami

Elektrické vertikalizačné vozíky
www.vermeiren.cz
www.sancebrno.cz

Mechanické a elektrické vozíky
www.sivak.cz
www.meyra.cz
www.pride.cz
www.ortoservis.cz
www.r82.com
www.medicco.cz

Automobil pre človeka na vozíku
www.elbee.cz

Bezbariérové ubytovanie v Prahe
http://www.paraple.cz/nase-sluzby/socialni-rehabilitace/intenzivni-socialne-rehabilitacni-program/pobytova-forma/ubytovani.html

Naši partneri