Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Sieť lekárov

Sieť lekárov

Sieť lekárov pre NSO a ambulancie pre poruchy spánku
stiahnuť (.pdf)

Pre dospelých

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA
Nemocnica Ružinov
suterén polikliniky
č. dverí 026
MUDr. Ivan Martinka, MUDr. Veronika Otrubová
Tel.: 02/48 234 960/757

Ordinačné hodiny ambulancie neuromuskulárneho centra, UN Bratislava

Pre deti

NEUROLÓGIA

Západné Slovensko
MUDr. Roman Mego
Sinalgis – súkromné neurologické centrum
Miletičova 32
821 08 Bratislava
www.sinalgis.sk

MUDr. Karin Viestová
Klinika detskej neurológie
DFNsP
Limbová 1
833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny poradne pre neuromuskulárne ochorenia, DFNsP Bratislava
http://www.dfnsp.sk/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=98

Stredné Slovensko
MUDr. Katarína Okáľová
Neurologická ambulancia
DFNsP
Nám. L. Svobodu č. 4
974 09 Banská Bystrica
Východné Slovensko
MUDr. Eva Lazarová
Detská fakultná nemocnica (DFN)
Trieda SNP 1
040 01 Košice
Tel. ambulancia: 055 / 640 2535

Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie, DFNsP Banská Bystrica
http://www.dfnbb.sk/neurologicka

Ordinačné hodiny poradne pre deti s nervovosvalovými ochoreniami, DFN Košice
http://www.dfnkosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=28

KARDIOLÓGIA

Detské kardiocentrum

•    V budove DFNsP na Kramároch v Bratislave.
•    Konzultácie a vyšetrenie na základe odoslania od neurológa alebo praktického lekára.
•    Trvať na pravidelných kontrolách aspoň raz do roka.

GENETIKA

MUDr. Halasová Edita
Centrum lekárskej genetiky – ambulancia
UNsP Bratislava – Staré mesto
Mickiewiczova 13
811 07 Bratislava
medgene, s.r.o. - súkromné laboratórium
Dr. RNDr. Andrej Genčík, CSc
Gagarinova 17
821 03 Bratislava
www.medgene.com

PNEUMOLÓGIA

MUDr. Jaroslava Orosová, primárka
MUDr. František Strmiska
UNsP Klinika detskej pneumológie
Pracovisko Podunajské Biskupice
Bratislava
Tel. do ambulancie: 0905 695 617
e–mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

http://www.fnspba.sk/Nemocnica-Ruzinov/oddelenie/KDPaF/ambulancie.htm

MUDr. Branko Takáč
detská pľúcna ambulancia
č. dv. 21
DFNsP
Banská Bystrica
Tel: 048 / 476 65 70

MUDr. Mária Tamášová
detská pľúcna ambulancia
Detské oddelenie 
Nemocnica Poprad a.s.
Banícka 803/28, Poprad   
Tel: 052 / 71 25 367

MUDr. Juraj Jakubička
Dr. RNDr. Andrej Genčík, CSc
Gagarinova 17
821 03 Bratislava
www.medgene.comMUDr. Ivona Bacmaňáková
detská pľúcna ambulancia
Klinika detí a dorastu
Martinská fakultná nemocnica
Kollárova 2, Martin
Tel: 043 / 4 203 187

MUDr. Anna Feketeová
detská pľúcna ambulancia
DFN
Košice
Tel.: 055 / 640 41 51
sídli: budova Detskej polikliniky

INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ A DLHODOBÁ UMELÁ PĽÚCNA VENTILÁCIA

h.doc. MUDr. Ladislav Laho CSc., prednosta
Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. L. Slobodu 4
Banská Bystrica
Tel: 048 / 472 65 56

ORTOPÉDIA

Doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD., prednosta
Detská ortopedická klinika (DOK)
DFNsP
Limbová  1
Bratislava
Tel: 02 / 59371 451  (docent Dr. Kokavec – konziliárna ambulancia každý utorok)

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.
Jeden krát do týždňa ambulancia na Detskej ortopedickej klinike
DFNsP Bratislava

REHABILITÁCIA

Východné Slovensko
MUDr. Katarína Šalamonová
Detské centrum
Obrancov mieru 18
Nám. L. Svobodu č. 4
Košice
Tel: 055 / 633 34 30, 640 24 79

Západné Slovensko
MUDr. Katarína Čolláková,  primárka
FRO (Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie)
DFNsP
Limbová 1
Bratislava
Stredné Slovensko
MUDr. Zora Germanová, primárka
FRO (Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie)
DFNsP
Nám. L. Slobodu 4
Banská BystricaPROBLÉMY PSYCHOLOGICKÉHO CHARAKTERU

Detské centrum pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
Bratislava
Tel. 02 / 44 88 16 49
vedúca  dr. Spotáková, psychologička (odvolávať sa na odporúčanie od p. Dr. Andreánskej)

Naši partneri