Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Starostlivosť

Dávame do pozornosti materiály venované rôznym oblastiam zdravotnej starostlivosti o ľudí s NSO vrátane článkov o výžive:

 

Osobná skúsenosť s PEGom - Mária Duračinská
stiahnuť (.pdf)

 

SMA SPRIEVODCA - publikácia určená pre pacientov, ich rodiny a opatrovateľov
stiahnuť (.pdf)

 

Sprievodca ochorením ALS
Stiahnuť (.pdf)

 

Steinertova choroba (myotonická dystrofia) - prehľad ochorenia
Stiahnuť (.pdf)

 

Charcot - Marie - Tooth: prehľad ochorenia

Stiahnuť (.pdf)

 

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) - prehľad ochorenia; informácie o dostupnej liečbe, liečebných postupoch a perspektívnych klinických skúškach z výskumu liekov k júnu 2019
Stiahnuť (.pdf)

 

Duchennova svalová dystrofia a prehĺtanie: Problém a čo vyskúšať - praktický leták

Stiahnuť (.pdf)

 

Môj život s PEGom - praktická príručka

https://www.fresenius-kabi.com/sk/uzitecne-odkazy/rozpis-vyzivy

Svalová dystrofia a výber vozíkov
Stiahnuť (.pdf)

Odborný článok venovaný výžive a podvýžive u nervovosvalových ochoreniach
Stiahnuť VYZIVAuNSO_KorcekovaMichaela.pdf.pdf (332 kB)

Odborný článok o enterálnej výžive a tzv. dietetických potravinách
Stiahnuť_Enterálna výživa_KorcekovaMichaela.pdf (274 kB)

Zásady vedenie anestézie u osôb s nervovosvalovými ochoreniami - veľmi dôležité
Stiahnuť kartička_anestéziaNSO.pdf (977 kB)

Všetky najdôležitejšie informácie o kúpeľnej liečbe pre deti a dospelé osoby s nervovosvalovými degeneratívnymi chorobami, skupina A – ako si ich vybaviť, poplatky, čo si zobrať so sebou atď.
Stiahnuť kupelna liecba_DYSTROFICI_zmena2011.pdf (137 kB)

V anglickom jazyku sú dostupné štandardy starostlivosti – príručka pre rodiny pre kongenitálnu muskulárnu dystrofiu
http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/standardsofcare/cmd/english/CMD_FG2012_EN.pdf

V anglickom jazyku sú dostupné štandardy starostlivosti o pletencovú svalovú dystrofiu – odborný článok zverejnený v „European Journal of Neurology“
http://www.efns.org/fileadmin/user_upload/guidline_papers/EFNS_guideline_2007_management_of_limb_girdle_muscular_dystrophies.pdf

Naši partneri