Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Konferencie a semináre

Konferencie a odborné semináre

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR ako súčasť celoslovenského stretnutia členov zorganizovala v hoteli Sĺňava v Piešťanoch dňa 12. 10. 2012 odborný seminár s názvom
"Nervovosvalové ochorenia - vybrané aspekty":

PROGRAM   TU stiahnuť

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – pracovisko Ružinov
Nervovosvalové ochorenia    
Stiahnuť prezentáciu

MUDr. Karin Viestová, Klinika detskej neurológie, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Duchennova svalová dystrofia, Zlatý štandard starostlivosti o deti s DMD
Stiahnuť prezentáciu

MUDr. Denisa Raffajová, Klinka pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
Neinvazívna/invazívna pľúcna ventilácia pri neuromuskulárnych ochoreniach
Stiahnuť prezentáciu
 
PharmDr. Táňa Foltánová, PhD.,  Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Klinické skúšky a výskum v oblasti nervovosvalových ochorení
Stiahnuť prezentáciu

Mgr. Mária Duračinská, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Projekt DystroCentrum
Stiahnuť prezentáciu
 
Mgr. Mária Kořínková, Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš
Správne sedenie a držanie tela na vozíku
Stiahnuť prezentáciu

Naši partneri