Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Šach

Šach

Šachové aktivity pre členov a osoby so svalovou dystrofiou alebo iným ťažkým zdravotným postihnutím zastrešuje v Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR jej Šachový klub.

Viac o klube a kontakty TU

Turnajové aktivity v šachu pod hlavičkou OMD v SR

Šachový klub OMD v SR vedie a organizačne zabezpečuje viaceré turnaje, a to vo forme pobytov ako aj s pomocou najmodernejších technológií – elektronicky.   

Memoriál Jozefa Kráľa
Turnaj, ktorý je pomenovaný na počesť bývalom predsedovi OMD v SR a zanietenom šachistovi,  sa od roku 2006 organizuje každoročne ako súčasť tvorivého letného tábora pre ľudí so svalovou dystrofiou a iným zdravotným postihnutím. Zúčastňuje sa ho cca 8 hráčov. Doteraz mal turnaj troch víťazov: 4x František Fábry, 1x Marcel Dirnbach a 1x Jozef Blažek.

Predstavujeme Jozefa Kráľa stiahnuť

Majstrovský prebor OMD v SR
4 – dňový turnaj sa organizuje od roku 2009 s periodicitou každé dva roky pre 6 najlepších hráčov Šachového klubu OMD v SR. Zatiaľ má iba jedného víťaza, ktorý vyhral v rokoch 2009 a 2011, Marcel Dirnbach.

OMD Ope-Net
Internetový turnaj je otvorený pre všetkých hráčov so svalovou dystrofiou a iným zdravotným postihnutím. V prvom ročníku v roku  2010 sa ho zúčastnilo 7 účastníkov, zvíťazil Marcel Dirnbach.  

V roku 2011, už s medzinárodnou účasťou, sa turnaja zúčastnilo 17 hráčov, zvíťazil Jan Mikulenčák z Čiech, ktorý svoj titul obhájil aj roku 2012  pri účasti 22 hráčov.

V internetových turnajoch vidíme vzhľadom na rastúci záujem veľkú budúcnosť, keďže sa do turnaja môžu zapojiť aj hráči s veľmi ťažkým postihnutím, pre ktorých je z dôvodu ťažkej imobility veľmi komplikované opúšťať domáce prostredie.  

Dystro Chess Cup
Turnaj sa zorganizoval prvýkrát v roku 2010 za medzinárodnej účasti hráčov zo 6 - tich štátov (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko), pričom z každej krajiny sa zúčastnili 2 hráči. Turnaj bol podporený grantom od Medzinárodného vyšehradského fondu. Víťazom sa stal maďarský reprezentant Géza Rázsits.

Šachová liga
Jesenná a jarná liga sa hrala v rokoch 2009 a 2010 s cieľom zapojiť šachistov s postihnutím z Bratislavy a jej okolia. Ligy sa zúčastňovalo striedavo 6 – 8 hráčov.

Naši partneri