DystroCentrumKaždý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, kto s ním cíti, keď mu je dobre aj zle. OMD v SR poskytuje členom ľudské zázemie aj odbornú pomoc.

Zdravotná oblasť

ZDRAVOTNÁ OBLASŤ

Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu s účinnosťou od TU

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od
http://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-201901

Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru
http://www.health.gov.sk/Clanok?opatrenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-z-25-novembra-2011-c-s11219-ol-2011-ktorym-sa-vydava-zoznam-zdravotnickych-pomocok-na-mieru

Zákon č. 577/2004 Z. z. - o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti stiahnuť

Zákon č. 362/2011 Z. z. - o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov TU

Zákon č. 363/2011 Z. z. - o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  TU

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri