DystroCentrumKaždý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, kto s ním cíti, keď mu je dobre aj zle. OMD v SR poskytuje členom ľudské zázemie aj odbornú pomoc.

ZDRAVOTNÁ OBLASŤ

Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu s účinnosťou od 1. 12. 2011 stiahnuť TU

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1. 1. 2012
http://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-zdravotnickych-pomocok

Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru od 2. 12. 2011
http://www.health.gov.sk/?zoznam-zdravotnickych-pomocok-na-mieru

Zákon č. 577/2004 Z. z. - o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti stiahnuť

Zákon č. 362/2011 Z. z. - o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov stiahnuť

Zákon č. 363/2011 Z. z. - o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  stiahnuť

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri