DystroCentrum„Nechcem len čakať, že ma niekto bude mať natoľko rád, że ma príde dať na záchod.“
Adolf Ratzka, šírítel osobnej asistencie a filozofie Nezávislého života, Švédsko

Povinnosti užívateľa osobnej asistencie

  • Odovzdať výkaz odpracovaných hodín za každého asistenta na ÚPSVaR.
  • Odovzdať potvrdenie o vyplatenej odmene každému asistentovi na ÚPSVaR.
  • Vyplatiť asistentovi odmenu mesačne dozadu.
  • Informovať asistenta o jeho povinnostiach.
  • Zaučiť asistenta do používania pomôcok a fyzickej manipulácie so svojou osobou.


Výkaz odpracovaných hodín

Každý mesiac (do piateho dňa od jeho začiatku) je užívateľ povinný odovzdať Výkaz odpracovaných hodín stiahnuť za každého osobného asistenta s jeho podpisom na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby mohol pracovník sociálneho odboru vypočítať výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu za predchádzajúci mesiac. Po novele zákona č. 447/2008 Z. z. sa vo výkaze uvádza len celkový súčet odpracovaných hodín bez náročného uvádzania všetkých odpracovaných činností.

Výplata odmeny osobnému asistentovi

Výška odmeny za odpracovanú hodinu osobnej asistencie je zákonom určená na 1,39 % zo sumy životného minima  na daný kalendárny rok (k 1. 7. 2013 je odmena vo výške 2,76 €/hod). Užívateľ je povinný po poukázaní peňažného príspevku zo strany ÚPSVaR vyplatiť svojim osobným asistentom všetky odpracované hodiny podľa predložených a podpísaných výkazov. Užívateľ dá podpísať osobnému asistentovi potvrdenie o vyplatených odmenách, ktoré musí každý mesiac tiež odovzdať na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stiahnuť.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 1/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri