Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Zvýšenie životného minima a aktuálne sumy príspevkov

Od 1. júla 2012 došlo k pravidelnému zvyšovaniu sumy životného minima  na 194,58 € z doterajších 189,93 €.

Ako to ovplyvnilo peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a iné od životného minima odvodené sumy, ale aj ďalšie užitočné informácie nájdete v dokumente TU.

OeMDé posádka na festivale Pohoda

Prvý júlový predĺžený víkend sme odštartovali už druhý ročník osvety o OMDéčku a jeho aktivitách na festivale Pohoda v Trenčíne. Atmosféra počas celej Pohody bola úžasne pohodová, ľudia veľmi priateľskí a ochotní pomôcť, veríme, že rovnako príjemnú stopu sme zanechali aj my u nich.

Fotografie nájdeš na http://www.omdvsr.sk/index.php/fotogalerie/217-pohoda-festival-jul-2012-trencin.html

Čítať ďalej...

Ako sa zmenili peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP

Od 1. júla 2012 došlo k zvýšeniu sumy životného minima, čo sa odrazilo aj v peňažných príspevkoch, príp. iných oblastiach.

Viac informácií nájdete TU stiahnuť

Ďalšia povinnosť osobných asistentov

V zmysle § 11, ods. 7, písm. u) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je štát platiteľom poistného za osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu. Je to tak bez rozdielu, keďže v zmysle § 11, ods. 8) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, štát platí poistné aj v prípade, ak tieto osoby majú príjem zo zárobkovej činnosti – nezávisle na tejto skutočnosti, tieto osoby sú povinné z príjmu zo zárobkovej činnosti platiť poistné.

Dôležité je pritom to, že v zmysle § 23 ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné.

Čítať ďalej...

Naši partneri