DystroCentrumPostup pri poukázaní podielu zaplatenej dane u jednotlivých poukazovateľov

NEZABUDNITE!

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, môžu poukázať až 3% z podielu zaplatenej dane. Aby dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí získať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv.Vysielajúcaorganizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. Prijímateľ (t.j. ten v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával). Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na  žiadnom úrade, čiministerstve.

NEZABUDNITE!

Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov(meno, priezvisko a trvalý pobyt).

 

 

A. Fyzické osoby, ZAMESTNANCI, ktorým zamestnávateľ urobil ročné zúčtovaniedaní

 • do 15. februára 2019 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov nadaň
 • potom požiadajú zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej lenPotvrdenie)
 • z Potvrdenia si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)  2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

b)  3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • z Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2%/3% zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol a vpíšu ju do Vyhlásenia o poukázani podielu zaplatenej dane
 • do 30. apríla 2019 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2018 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska.

 

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

B. Fyzické osoby, ktoré si podávajú samy daňové priznanie

 • do 1. apríla 2019 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska
 • Vypočítajúsi:

a)  2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

b) 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 a daňového priznania typu B na strane č. 12 vypísať tietoúdaje:

 

názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava

forma: občianske združenie IČO: 00624802

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

 

C. Právnické osoby

 • do 1. apríla 2019 podajú daňové priznanie príslušnému daňovémuúradu
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tietoúdaje:

 

názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava

forma: občianske združenie IČO: 00624802

 • vypočítaná suma 2%/1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8€
 • Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 1. apríla 2019) NEDAROVALAfinancie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% zdane
 • Ak právnicka osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 1. apríla 2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane

(zdroj: www.rozhodni.sk)

Spracovala: Mgr. Alena Hradňanská

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri