Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Nové dvojčíslo Ozveny plné čítavých tém

Veľmi sa tešíme, že vianočné sviatky symbolicky strávime spolu s vami prostredníctvom najnovšieho dvojčísla časopisu Ozvena. Je nabitá novinkami, praktickými informáciami aj pútavými reportážami. Želáme vám príjemné čítanie.

Ozvena 3-4/2022 (.pdf)

Naši partneri