DystroCentrumAktuality

Náhrada príjmu pre osobných asistentov, ktorých jediným príjmom je osobná asistencia

V čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 zostali bez príjmu mnohí osobní asistenti a asistentky. Dotýkajú sa ich obmedzenia nariadené vládou o zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb, prípadne sú ich užívatelia v prísnejšom režime z dôvodu svojej ochrany pred nákazou. Inak povedané, nie z vlastného rozhodnutia nemôžu vykonávať osobnú asistenciu svojim klientom.

Najsilnejšie tento problém pociťujú predovšetkým tí osobní asistenti, pre ktorých bol príjem z osobnej asistencie hlavným a jediným zdrojom príjmom. Práve oni sa v tomto čase ocitli vo veľmi ťažkej situácii. Práca osobných asistentov nie je zamestnaním podľa Zákonníka práce, nie je to ani živnosť ani podnikanie. Z tohto dôvodu nemajú potrebné poistenie, z ktorého vyplýva nárok na OČR ani PN, či na dávku v nezamestnanosti. Z iniciatívy Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá promptne reagovala na podnety, ktoré dostávala od osobných asistentov a užívateľov, sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo pomôcť tejto skupine.

MPSVR SR na svojej stránke informuje o možnosti žiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú by osobní asistenti a asistentky mohli podať. Dotáciu na humanitárnu pomoc je jednorázovo najviac 800 eur. Nárok na humanitárnu pomoc podľa podmienok zákona o dotáciách splnia tí žiadatelia, ktorí nemajú žiadne iné druhy príjmu. Teda nemajú nárok na žiadnu náhradu príjmu z iného dôvodu (napr. na dávku v nezamestnanosti, na PN, ošetrovné, nepoberajú starobný ani invalidný dôchodok, nie sú SZČO, nemajú príjem z prenájmu nehnuteľnosti a pod.). Podmienkou je, aby žiadatelia nemali podlžnosti voči štátu (napr. na poistnom).

V žiadosti treba uviesť, že príjem z vykonávania osobnej asistencie je jediným zdrojom príjmu a ocitli sa v krízovej situácii. Podanie žiadosti je jednoduché, stačí vyplniť tlačivá Žiadosť a Vyhlásenie a súhlas k žiadosti o dotáciu, poslať e-mailom, pričom tieto žiadosti je potrebné MPSVR SR doručiť aj poštou:

Žiadosti budú po skončení mimoriadnej situácie overené príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre zjednodušenie vybavovania žiadostí sme tlačivo Žiadosť predvyplnili. Vo vyhlásení k žiadosti asistenti vypĺňajú len bod č. 1 a 2. Bod č. 3 sa ich netýka.

Dokumenty si môžte stiahnuť TU:

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia dotácie na humanitárnu pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie sú uvedené na webovom sídle MPSVR SR:
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/humanitarna-pomoc/

a na webovom sídle Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím:
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/Domov/Oznamy/Humanitarna-pomoc-v-case-trvania-mimoriadnej-situa

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri