Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Letný tábor pre mládež so svalovou dystrofiou 2017, Zuberec

Letný tábor pre mládež so svalovou dystrofiou 2017, Zuberec

Naši partneri