Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Naša organizácia bola prijatá za člena Európskej siete nezávislého života (ENIL)

V júli 2019 schválil Výbor ENIL našu žiadosť o členstvo, lebo patríme medzi lídrov v presadzovaní filozofie nezávislého života a osobnej asistencie na Slovensku a tejto téme sa venujeme nepretržite od zakotvenia peňažného príspevku na osobnú asistenciu do zákona o sociálnej pomoci v roku 1998. Členstvo sme získali v roku, v ktorom si ENIL pripomína 30. výročie svojho založenia.

Našou snahou je naďalej pracovať na zlepšení právnej úpravy osobnej asistencie. Uvedomujeme si akútnu potrebu zlepšiť postavenie osobných asistentov v systéme a zabezpečiť pre nich také nároky, aké majú aj ostatní pracujúci  (napr. nárok na PN či dovolenku). S poľutovaním sme preto prijali správu, že parlament o dva hlasy neschválil návrh zákona poslankyne Silvie Shahzad, ktorý postavenie osobných asistentov výrazne zlepšoval.

   

Naši partneri