Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Ozvena je to pravé čítanie na dovolenku alebo k chladenému drinku

Najnovšie číslo časopisu Ozvena má opäť bohatý obsah, až je ťažko upozorniť iba na niektoré články. 

V prvom rade je venované vyhodnoteniu 21. ročníka verejnej zbierky Belasý motýľ. Preto v ňom nájdete veľmi pekný rozhovor s jej veľkým podporovateľom - moderátorom Milanom Juniorom Zimnýkovalom. Stojí za prečítanie! 

So skúsenosťami sa s nami podelili viacerí členovia - dozviete sa o ceste k očkovaniu proti Covidu - 19 synov s Duchennovou svalovou dystrofiou (DMD), o výmene dýchacieho prístroja a čo to prináša, ako vyzerá rehabilitačný pobyt na špecializovanej klinike v Nemecku či o dlhoročnom boji so susedmi kvôli schodiskovej plošine

Rozhovor s rodičmi dvoch synčekov s DMD je plný vzájomnej lásky a porozumenia v rodine napriek zlej diagnóze. Nabije vás pozitívnou energiou.

Z odborných článkov odporúčame stanovisko komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k novele zákona, ktorá procesne zjednodušila montáž schodiskovej plošiny v bytových domoch.

Čítať Ozvenu 2/2021 (.pdf)

 

Naši partneri