Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Zoznam zdravotnícky pomôcok od 1. októbra – pripomienky OMD v SR sčasti vypočuté

Ministerstvo zdravotníctva SR akceptovalo niektoré pripomienky Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, ktorá dlhodobo upozorňuje na problémy svojich členov a klientov pri získavaní pomôcok. Najvýznamnejšou zmenou, ktorú sme žiadali, je, že od 1. októbra 2011 Limitové tabuľky zrušili pri nároku na elektrický vozík u detského poistenca vekové obmedzenie - od 11 roku, a zaviedli úplne novú úpravu, kedy nárok na mechanický aj elektrický vozík je už od 3 roku veku dieťaťa. Ide o progresívnu zmenu v súlade s filozofiou a prístupom v starostlivosti o deti s ťažkým telesným postihnutím vo vyspelých krajinách EÚ.

OMD v SR oceňuje, že zástupcovia MZ SR vypočuli hlas a argumenty z našej strany, aby prístup k vozíkom od raného detstva mala tá najslabšia a najzraniteľnejšia skupina - deti s  postihnutím. Napriek tomu však nepoľavujeme v snahe o zlepšenie prístupu k zdravotníckym pomôckam a pokračujeme v presadzovaní pripomienok (indikačné obmedzenia pri antidekubitných matracoch, polohovacích posteliach, súčasné predpisovanie mechanického a elektrického vozíka a predpisovanie odľahčených vozíkov pre dystrofikov). ... čítať viac o zmenách a pripomienkach

Naši partneri