Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Daňové priznania osobných asistentov

Upozorňujeme na povinnosť osobných asistentov, ktorí presiahli v zdaňovacom období v roku 2011 zdaniteľné príjmy 1.779,65 €, podať daňové priznanie. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.marca 2012 na daňový úrad v mieste trvalého bydliska osobne alebo doporučene poštou.

Dôležitá informácia!

Pribudol nový údaj v tlačive daňového priznania potrebný pre štatistické údaje SK NACE - hlavná, prevažná činnosť v riadku 03 daňového priznania. Pre osobných asistentov bol pridelený kód 88.10.0 - Sociálna práca bez ubytovania.

POKYNY K ZDAŇOVANIU PRÍJMOV Z OSOBNEJ ASISTENCIE ZA ROK 2011 stiahnuť TU

Naši partneri