Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2023

Upozornenie pre osobných asistentov

Upozornenie pre osobných asistentov, ktorí si dobrovoľne platia nemocenské poistenie

Od 1. 2. 2012 bude platiť nová právna úprava (novela č. 521/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení), podľa ktorej už nebude možné platiť si nemocenské poistenie samostatne, ale len kombinovane s povinným dôchodkovým poistením. K 31. 1. 2012 dobrovoľné nemocenské poistenie zo zákona zanikne.

očasným riešením tohto problému pre asistentov, ktorí majú záujem si platiť len nemocenské poistenie, je takýto postup:

Do konca januára sa odhlásiť z dobrovoľného nemocenského poistenia a opätovne sa prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, pričom podľa odborníkov sa odporúča neurobiť to hneď na druhý deň, ale s odstupom jedného dňa, aby sa nezachovala kontinuita poistenia (napr. odhlásiť sa v pondelok a opätovne sa prihlásiť v stredu). To znamená, že ak sa opätovné prihlásenie na dobrovoľné nemocenské poistenie vykoná do 31. januára 2012, tak si asistent bude môcť ďalej platiť len nemocenské poistenie do získania 270 dní tohto poistenia. Bude sa na neho ešte vzťahovať dnes platná právna úprava.

Naši partneri