Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Ďalšia povinnosť osobných asistentov

Povinnosti, vyplývajúce z týchto skutočností, pre osobných asistentov:

Každý osobný asistent je povinný do ôsmych dní oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že uzatvoril alebo zrušil zmluvu o výkone osobnej asistencie. Ak sa tak v lehote nestalo, treba to spraviť čo najskôr, aby v rámci ročného zúčtovania mohla zdravotná poisťovňa požiadať štát o doplatenie poistného za rok 2011 za Vás.

K splneniu tejto povinnosti stačí vyplniť príslušný formulár a poslať na adresu príslušnej zdravotnej poisťovne. Za týmto účelom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou určil tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Na tomto tlačive je povinný poistenec (v našom prípade osobný asistent) alebo platiteľ poistného (okrem zamestnávateľa) plniť oznamovaciu povinnosť pri určení platiteľa poistného. 

Poistenec sa na tlačive označí kódom „1N“ (Fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu). Podrobné inštrukcie na vyplnenie si nájdete na zadnej strane tlačiva. Tlačivá si môžete stiahnuť aj z našej stránky.

Ak by ste potrebovali pomoc pri vyplnení tlačiva, môžete sa obrátiť aj na poradcov OMD v SR, ale aj na call centrum príslušnej zdravotnej poisťovne:

-      Všeobecná zdravotná poisťovňa – 0850 003 003

-      Union zdravotná poisťovňa – 0850 003 333

-      Dôvera – 0850 850 850

Dôležité: Osobný asistent nahlási poisťovni uzatvorenie prvej zmluvy a zrušenie poslednej zmluvy.

Dôvera oznámenie

na stiahnutie

Union oznámenie

na stiahnutie

VšZP oznámenie

na stiahnutie

Naši partneri