Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

OeMDé posádka na festivale Pohoda

Na tejto veľmi príjemnej akcii sme hľadali nových ľudí, ktorí prejavili záujem pomáhať ľuďom s postihnutím prostredníctvom osobnej asistencie - pre väčšinu neznáma forma pomoci. Veľa ľudí o nás nevedelo, ale len do chvíle, kým nenašli náš pekný modrý stánok s našim motýľom. Zaujímalo ich veľa veci, ale hlavne sa tešili, že si mohli vyskúšať jazdu na vozíku. Nakoniec však všetci uznali, že by si to s nikým na vozíku nevymenili.

V stánku mali naši návštevníci možnosť zahrať si s nami šach, pozrieť si fotky z našich aktivít počas celého roka. Rozdávali sme letáčiky, Ozveny, záložky a úsmevy.

Už teraz sa tešíme znova o rok na Pohode, aj v typicky modrom stánku OMD. Dovidenia!

Naši partneri