Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2023

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti zlikviduje chránené dielne a pracoviská!

Z dielne MPSVaR vzišiel návrh zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý prostredníctvom viacerých príspevkov podporuje zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím.

Návrh novely v podstate v praxi fungujúci systém tak vážne okliešťuje, že hrozí rušenie a zánik existujúcich pracovných miest ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré vznikli aj vďaka doteraz platnej legislatíve.

V rámci chráneného pracoviska OMD v SR sme vytvorili 7 kvalifikovaných pracovných miest pre ľudí s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým pomáhajú 2 pracovní asistenti.

Novela spomínaného zákona nám neumožní tieto miesta ďalej udržiavať, napriek tomu, že títo ľudia to štátu vracajú svojou verejno - prospešnou činnosťou, pretože celú činnosť organizácie zabezpečujú zamestnanci s postihnutím, vykonávame špecializované sociálne poradenstvo, vedieme Agentúru osobnej asistencie, vydávame časopis Ozvena, organizujeme rekondičné pobyty a rôzne iné aktivity. Našou sociálnou prácou suplujeme štát, ktorý to z rôznych dôvodov nerobí/nemôže robiť.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR vyjadruje hlboké obavy z dosahu tejto novely, ak bude schválená a s jej znením nesúhlasí. Aktívne sme spolupracovali na vypracovaní pripomienok k návrhu novely, ktoré predložila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, a s ktorými sa plne stotožňujeme. Súčasne podporujeme Vyhlásenie Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR k pripravovanej novele zákona o službách zamestnanosti.

Pripomienky odovzdane v rámci MPK na stiahnutie TU
Text Vyhlásenia NROZP zo dňa 30.10. 2012 prečítať TU
Napísali o nás http://www.registerchranenychdielni.sk/chranene-pracovisko-organizacie-muskularnych-dystrofikov-v-sr/

Naši partneri