Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

28. február - DEŇ ZRIEDKAVÝCH CHORÔB

V tento deň chceme verejnosť informovať o živote a problémoch detí a dospelých so zriedkavými chorobami, medzi ktoré patria aj svalová dystrofia a iné nervovosvalové ochorenia. Poznáme viac ako 6000 rôznych zriedkavých ochorení. Hoci ich výskyt v populácií je nízky, na svete sú nimi postihnuté milióny obyvateľov. Okrem choroby trpia aj izoláciou. Preto sa ročník 2013 nesie v duchu hesla: Zriedkavé choroby bez hraníc.
Staň sa priateľom www.facebook.com/rarediseaseday
Pozri oficiálne video v češtine www.youtube.com/watch?v=Nt7VpbfiVuM&list=PLw82lJoP71WgNHmdxRHJAdOXbKeaoR-sX&index=17

Naši partneri