DystroCentrumAktuality

% pre Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR za rok 2017

Darovať 2% alebo 3% z daní môžu aj fyzické osoby - ZAMESTNANCI - ktorým ročné zúčtovanie preddavkov na daň urobí zamestnávateľ. Do 30. apríla 2018 pošlú/doručia príslušnému daňovému úradu vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2017 a Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Pozor: NOVÉ tlačivo Vyhlásenia o poukázaní percent z dane
Po novom je vzor Vyhlásenia presne zadefinovaný zákonom a nemôže byť odovzdaný iný formulár Vyhlásenia. Znamená to, že tento rok prvýkrát použijú ZAMESTNANCI, ktorým dane vysporiadal zamestnávateľ, štruktúrované Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, žiadne iné nebude daňovým úradom akceptované. Tiež je dôležité správne vyplniť IČO organizácie, ktoré musí byť zarovnané sprava doľava. Inak sa tlačivo nebude považovať za správne vyplnené.

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2%.

1% PO darujú vtedy, ak v roku 2017 až do dňa podania daňového priznania NEDAROVALI 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak však v tomto období DAROVALI 0,5% dane na verejnoprospešný účel, môžu poskytnúť až 2%.

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zo zaplatenej dane (.pdf) - stiahnuť

Postup pri poukazovaní % z dane pre PO a FO - stiahnuť
Prezentácia o činnosti OMD v SR financovanej z podielu dane - stiahnuť
OMD v SR Presentation and Activities in English - download
Letáčik % pre OMD v SR - Rátajte s nami! - stiahnuť
Tlačivo pre zamestnancov:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane - stiahnuť

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2017

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri