Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

19. ročník zbierky Belasý motýľ | vaša pomoc – naše krídla

Cieľom verejnej zbierky Belasý motýľ je získavať finančné prostriedky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí s nervovosvalovým ochorením a informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj o dôsledkoch iných nervovosvalových ochorení.

Nervovosvalové ochorenia sú ochorenia svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Najťažšie štádiá ochorenia spôsobujú odkázanosť na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí.

Kompenzačné pomôcky sú pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami mimoriadne dôležité. Žiaľ, štát ich plne nehradí. Preto potrebujú podporu verejnosti.

Verejnú zbierku sprevádzajú tieto podujatia, na ktorých ju budete môcť podporiť príspevkom do prenosných pokladničiek
1. jún 2019 - „Silné motory pre slabé svaly“, motorkárska show pre verejnosť, Tesco Zlaté piesky, Bratislava
7. jún 2019 - celonárodná verejná zbierka Belasý motýľ v uliciach cca 50 miest na celom Slovensku za pomoci stoviek dobrovoľníkov
12. jún 2019 - Koncert belasého motýľa, Hlavné námestie, Bratislava

Viac informácií nájdete na www.belasymotyl.sk

Naši partneri