Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na opatrovanie od 1. júla 2019

Vláda SR na zasadnutí 29. 5. 2019 schválila zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie a hodinovej sadzby za osobnú asistenciu. Nariadením Vlády SR, s účinnosťou od 1. júla 2019 dochádza k zvýšeniu hodinovej sadzby za výkon osobnej asistencie (podľa § 22 ods. 9 zákona) na sumu 4,18€ a k zvýšeniu súm peňažného príspevku na opatrovanie (podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona). Konkrétne sumy peňažného príspevku na opatrovanie si pozrite v priloženom dokumente TU.

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, nebudú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyhotovovať o zvýšení peňažného príspevku na osobnú asistenciu a na opatrovanie rozhodnutia. Na túto situáciu zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pamätá v §55 ods. 14. Zvyšovanie odmien vítame, pretože opatrovatelia a osobní asistenti si zvýšenie odmeny plným právom zaslúžia. Zároveň platí, že mnohých záujemcov od vykonávania osobnej asistencie odrádza chýbajúce sociálne zabezpečenie - nemajú nárok na PN, OČR, dovolenku, nemocenské poistenie, dávku v nezamestnanosti.

Veríme, že časom nastanú pozitívne zmeny aj v tejto oblasti. My v OMD v SR budeme naďalej pracovať na tom, aby sa zlepšovalo aj sociálne zabezpečenie a spoločenské postavenie týchto ľudí.

Naši partneri