DystroCentrumAktuality

Nové sumy peňažných príspevkov od 1.júla

K 1. júlu 2019 boli ustanovené nové sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. a to na:

 • 210,20 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 146,64 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 95,96 eura mesačne, ak ide
  • o zaopatrené neplnoleté dieťa
  • o nezaopatrené dieťa

Výška životného minima ovplyvňuje sumy niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Pri opakovaných príspevkov pôjde o nasledovné mesačné zvýšenie:

 • pri PP na prepravu na 107,25 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie I. skupina na 39,02 eura, II. Skupina na 19,51 eura, III. Skupina na 11,71 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia na 19,51 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na 35,11 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 46,82 eura.

Pripomíname, že od 1. júla došlo tiež k zvýšeniu odmeny za vykonávanie osobnej asistencie a peňažného príspevku za opatrovanie. Tieto príspevky však nie sú naviazané na životné minimum a ich výška sa mení nariadením Vlády SR.

 • PP na osobnú asistenciu je 4,18 eura za hodinu vykonanej asistencie
 • PP na opatrovanie - stiahnuť (.pdf)

Skratky:

 • PP - peňažné príspevky
 • ZV – zvýšené výdavky
 • FO – fyzická osoba
 • FO s ŤZP – fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri