Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Ako postupovať pri poukázaní 2%

Potrebné údaje:

názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava

forma: občianske združenie

IČO: 00624802

Ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane - stiahnuť

Fyzické osoby - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatanej dane - stiahnuť

Fyzické osoby - vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane elektronicky - online

Fyzické osoby - zamestnanci môžu darovať 2% alebo 3%

Týka sa to fyzických osôb, ktorým ročné zúčtovanie preddavkov na daň urobí zamestnávateľ. Do 30. apríla 2020 pošlú/doručia príslušnému daňovému úradu vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2019 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

POZOR: Dôležité je správne vyplniť IČO organizácie, ktoré musí byť zarovnané sprava doľava. Inak sa tlačivo nebude považovať za správne vyplnené.

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2%

1% poukážu vtedy, ak v roku 2019 až do dňa podania daňového priznania NEDAROVALI 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak však v tomto období DAROVALI 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môžu poukázať až 2%.

Naši partneri