Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Pozvánka: Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím

Veľa študentov stredných škôl stojí pred závažným rozhodnutím - výber vysokej školy. K správnemu rozhodnutiu môžu pomôcť informácie o škole, študijných programoch, o podmienkach štúdia, a tiež aj poznanie samého seba, svojich schopností a predpokladov i správna motivácia.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave aj tento rok pozýva študentov s ťažkým zdravotným postihnutím so serióznym záujmom o vysokoškolské štúdium hľadať odpovede na otázky súvisiace s výberom budúceho štúdia na sústredenie stredoškolákov v termíne  23. – 26. apríl 2023 v Bratislave.

Stretnutie je určené pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným), primárne pre študentov predmaturitných a maturitných ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny. Maximálny počet účastníkov je 15 študentov, preto sa odporúčame prihlásiť čo najskôr. Uzávierka prihlášok je 15. apríl 2023.

Viac informácií a prihláška na sústredenie (.pdf)

Naši partneri