DystroCentrumInformácia o dostupnosti lieku Translarna

Liek je určený na liečbu špecifického druhu mutácie Duchennovej svalovej dystrofie. V súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid - 19 vyvstali otázky o dostupnosti lieku, nakoľko výrobca PTC Therapeutics pochádza z USA. Ten na svojej stránke zverejnil oznámenie, v ktorom ubezpečuje pacientov o dostupnosti lieku.

"Chceme ubezpečiť pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že zásobovanie liekom Translarna nebude ovplyvnené koronavírusom (COVID-19). Zásoby tohto lieku máme na sklade na dobu viac ako rok a liečivo je k dispozícii na dodanie.

PTC chápe, že bežný denný režim mnohých rodín bol v dôsledku COVID-19 narušený. Spoločnosť PTC si je vedomá, že pre niektoré rodiny to môže spôsobiť problém, najmä čo sa týka dostupnosti, ako napríklad ťažkosti pri vyzdvihnutí lieku z nemocnice alebo lekárne. V záujme podpory opatrovateľov pri riešení tohto problému PTC začalo úzko spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi a pacientskými organizáciami na tom, aby zaistili prístup pacientov k ich liečbe počas tohto obdobia. Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne prístupu k vášmu lieku Translarna, obráťte sa na svojho lekára alebo na svoju pacientskú organizáciu.

Bezpečnosť našich zamestnancov a pacientov je prvoradá. Tešíme sa na deň, kedy si všetci budeme môcť vydýchnuť, že hrozba COVID-19 je za nami. Dovtedy dávajte pozor na seba a na svojich blízkych."

Preložila: Linda Vakermanová

Tento článok bol preložený pro bono.

Jazykové korektúry: Mária Duračinská, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, apríl 2020
Zdroj: https://www.ptcbio.com/covid-19/

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri