Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Leto patrí všetkým

Situáciu, kedy prídete na svoju dovolenku a zistíte, že sa nedokážete dostať na toaletu, si asi nikto nevie predstaviť. S takýmito nepríjemnosťami sa však často stretávajú ľudia s nervovosvalovými ochoreniami. Pohybujú sa na elektrickom či mechanickom invalidnom vozíku a mnoho hotelov a penziónov na Slovensku alebo v zahraničí, stále nie je prispôsobených ich potrebám. Ak chcú ísť ľudia s ochorením svalov na dovolenku, musia si vopred dôkladne všetko logisticky pripraviť a overiť, či to, čo sa píše v magazínoch a na internete o danom ubytovaní, je naozaj pravda. Inak by sa mohlo stať, že zostanú pred dverami izby alebo sa s invalidným vozíkom nedostanú na toaletu.

Podporte neobyčajné tábory pre deti a mládež, ktoré zrádzajú vlastné svaly

Čítať ďalej...

Zvýšená sadzba za osobnú asistenciu a vyššie príspevky na opatrovanie

Na zasadnutí Vlády SR bolo schválené nariadenie, podľa ktorej bude odmena osobným asistentom a asistentkám od 1. júla 2023 vo výške 5,52 € za jednu hodinu vykonanej asistencie.

Zvýšenie sa dotkne aj poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie:

  • PP na opatrovanie pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 569,00 €
  • PP na opatrovanie pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 756,80 €
  • PP na opatrovanie (opatrovateľ je poberateľom dôchodkovej dávky) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 426,75 €
  • PP na opatrovanie (opatrovateľ je poberateľom dôchodkovej dávky) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 567,60 €

Od 1. júla 2023 sa už nebude krátiť opatrovateľský príspevok pre tých opatrovateľov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok a zároveň nimi opatrovaná osoba využíva ambulantnú formu sociálnej služby.

Zvýšené príspevky ich poberatelia pocítia v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl.

Tieto príspevky však nie sú naviazané na životné minimum a ich výška sa mení nariadením vlády SR.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spracované Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR, 22. júna 2023

Nové sumy peňažných príspevkov od 1. júla 2023

K 1. júlu 2023 boli ustanovené nové sumy životného minima opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 220/2023 Z. z. a to na:

  • 268,88 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 187,57 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 122,77 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa o nezaopatrené dieťa

Celé opatrenie https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/220/20230701

Čítať ďalej...

Boccia sústredenie OMD v SR 2023

Prihláste sa na boccia sústredenie 30. augusta – 3. septembra V spolupráci s OMD v SR Farfalletta Žilina, organizujeme tradičné sústredenie v hre boccia. Je určené najmä pre hráčov, ktorí už hrajú súťažnú bocciu, ale aj pre prípadných nových záujemcov. Sústredenie budú viesť Ondrej Ďuran Bašták a Ľuboslava Figurová a uskutoční sa v bezbariérovom penzióne Slniečko na Duchonke v termíne od 30. 8. - 3. 9. 2023.

Záväzná prihláška (.doc)

Čítať ďalej...

Naši partneri