DystroCentrumAktuality

Dôležité upozornenie pre osobné asistentky a osobných asistentov

Pripomíname, že asistentky a asistenti nemusia oznamovať svojej zdravotnej poisťovni príjmy z osobnej asistencie za rok 2018. Túto informáciu zdravotnej poisťovni oznámi Finančná správa na základe údajov z podaného daňového priznania.

Asistenti nemusia svoje príjmy oznamovať poisťovni ani v prípade, že im nevznikla povinnosť podať daňové priznanie. Oznamovaciu povinnosť o výkone osobnej asistencie za nich plní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta nevstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania. Preto asistentom nevznikne nedoplatok ročného zúčtovania poistného.

Viac o asistentoch v sociálnom systéme si môžete prečítať tu https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/asistent/asistent-v-socialnom-systeme

Rátajte s nami pri rozhodnutí o Vašich percentách! Bez Vás to nedáme!

Na čo všetko Vaše percentá použijeme?

Prezentácia aktivít OMD v SR za rok 2018 - stiahnuť

Informačný leták - stiahnuť

Vyhlásenie o % - stiahnuť

Ako postupovať pri % - stiahnuť

---

Fyzické osoby - zamestnanci

Darovať 2% alebo 3% z daní môžu aj FO, ktorým ročné zúčtovanie preddavkov na daň urobí zamestnávateľ. Do 30. apríla 2019 pošlú/doručia príslušnému daňovému úradu vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2018 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

POZOR: Po novom je vzor Vyhlásenia presne zadefinovaný zákonom. Žiadne iné nebude daňovým úradom akceptované. Tiež je dôležité správne vyplniť IČO organizácie, ktoré musí byť zarovnané sprava doľava. Inak sa tlačivo nebude považovať za správne vyplnené.

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2%

1% PO poukážu vtedy, ak v roku 2018 až do dňa podania daňového priznania NEDAROVALI 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak však v tomto období DAROVALI 0,5% dane na verejnoprospešný účel, môžu poskytnúť až 2%.

Praktická príručka pre rodiny: Ako asistovať deťom a dospelým s DMD

Brožúrka je určená pre pomáhajúce osoby a asistentov s cieľom pomôcť im zoznámiť sa s ochorením a potrebami ľudí s Duchennovou svalovou dystrofiou (DMD) pred tým, než osobnú asistenciu začnú reálne vykonávať. Je zameraná hlavne na voľnočasové a vzdelávacie aktivity. Ale zahŕňa aj pomoc pri sebaobslužných úkonoch a pre osoby používajúce podpornú ventiláciu. Brožúru šírime s láskavým súhlasom českého združenia End Duchenne, ktoré ju vydalo. 

Stiahnuť TU

Prezidentské voľby sa blížia

Dnes, 11. 3. je posledný deň na podanie žiadosti o volebný preukaz na druhé kolo volieb.  Ak sa nemôžete zúčastniť volieb 30. 3. 2019 v mieste svojho trvalého bydliska, požiadajte o vyhotovenie voličského preukazu ešte dnes e-mailom. E-mailovú adresu zverejňujú obce na svojich webových stránkach.

Zaujímavé informácie o tohtoročných prezidentských voľbách si môžete prečítať v najnovšom čísle internetového časopisu Inklúzie. Niektorí prezidentskí kandidáti odpovedali na otázky zástupcov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Túto problematiku spracovala kancelária komisárky pre osoby zo zdravotným postihnutím.

Stiahni si internetový časopis Mosty inklúzie vydaný Národnou radou osôb so zdravotným postihnutím v SR (.pdf)

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri