DystroCentrumAktuality

DOTAZNÍK: Využívanie vyhradených parkovacích miest

Vážení priatelia, držitelia parkovacieho preukazu, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na nás obrátilo so žiadosťou šíriť nižšie uvedenú požiadavku na vyplnenie dotazníka. Jeho účelom je získať štatistické podklady pre projekt zameraný na elektronické sledovanie obsadenosti vyhradených parkovacích miest oprávnenými držiteľmi parkovacieho preukazu a vyhľadanie najbližšieho volného parkovacieho miesta. Venujte, prosím pozornosť tomuto dotazníku. Výsledky výskumu budú cenným podkladom pri realizácii projektu.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spolupráci s DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (združenie DEUS) za podpory organizácii zastupujúcich ťažko zdravotne postihnutých občanov pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti riešenia pre zlepšenie parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Navrhovaný zámer nielen napomôže riešiť situáciu s neoprávneným parkovaním na miestach vyhradených pre ŤZP a zneužívaním/falšovaním parkovacích preukazov ŤZP, ale vodiči s ŤZP preukazom, resp. ich sprievodcovia, získajú možnosť online vyhľadania a navigovania na voľné parkovacie miesto, zodpovedajúceho kritériám výberu v okolí bodu záujmu pomocou modernej mobilnej aplikácie.

Týmto si Vás dovoľujeme osloviť s prieskumom súvisiacim s vyššie uvedenou problematikou prostredníctvom dotazníka, ktorý sa nachádza na tomto linku: https://goo.gl/forms/bIWJuDdMPs1kc9rL2. Jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút Vášho času a pomôže pri navrhovaní daného riešenia.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať p. Gajovskú na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

www.zdruzeniedeus.sk 

Kampaň Belasý motýľ 2018

  

Cieľom kampane BELASÝ MOTÝĽ je informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj iných nervovosvalových ochorení a získavať finančné prostriedky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí, ktorí s týmto ochorením žijú. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých.

Tlačová správa (.doc)

Tlačová správa - Deň ľudí so svalovou dystrofiou (.pdf)

Ďakujeme partnerom

Čítať ďalej...

Štafeta belasého motýľa na Štefánik trail 2018, 9. 6. – 10. 6.

Už po tretí krát bude na legendárnom štafetovom behu ŠTEFÁNIK TRAIL zastúpená aj štafeta belasého motýľa. Po malokarpatských kopcoch, ktorými vedie turistická trasa známa ako Štefániková magistrála budú bežať naši siedmi kamaráti. Touto cestou sa im chceme poďakovať, tak ako aj organizátorom, že nám túto štafetu umožnili.

Kto za nás tento rok pobeží, ktorú etapu, kedy vyštartuje?

  • 1. etapa (23:00, Bradlo - Dobrá Voda) - Monika Palečková
  • 2. etapa (cca 00:50, Dobrá Voda - vodná nádrž Buková) - Pavol Hajdúk
  • 3. etapa (cca 03:50, vodná nádrž Buková - Sološnica) - Ľubo Vovčík
  • 4. etapa (cca 05:50, Sološnica - Pezinská Baba) - Janka Pieružková
  • 5. etapa (cca 08:50, Pezinská Baba - Kamzík) - Róbert Juríček
  • 6. etapa (cca 11:20, Kamzík - Devín) - Vít Nemeček
  • 7. etapa (cca 13:35, Devín - Bratislava /Eurovea, socha M. R. Štefánika/) - Janka Langová

Odvozy zabezpečujú tiež naši kamaráti Martin Kovács a Jaroslav Štofan.

Priatelia, ak budete môcť, príďte povzbudiť našich bežcov, či už na trati, ale na miestach, kde budú štartovať. Ďakujeme!

Osobní asistenti nie sú povinní elektronicky komunikovať s daňovým úradom

Mnohí sa nás pýtate, či sa vzťahuje na osobných asistentov povinnosť od 1.7.2018 elektronicky komunikovať s daňovým úradom. Keďže osobní asistenti nie sú podnikatelia, táto povinnosť sa na nich nevzťahuje.

Požiadali sme Finančné riaditeľstvo SR o poskytnutie bližších informácií:

Ak FO je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p., registrovanou pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tak v tom prípade je povinná od 1.7.2018 komunikovať elektronicky. Ak však aspoň jedna z týchto dvoch podmienok nie je splnená, tak od 1.7.2018 sa na takúto osobu elektronická komunikácia nevzťahuje.

Ak osobní asistenti nie sú podnikatelia, tak sa na tieto osoby od 1.7.2018 elektronická komunikácia nevzťahuje.

Daňový poriadok (zákon 563/2009 Z.z.) neobsahuje definíciu pojmu „podnikateľ“, preto je potrebné vychádzať z definície, ktorá je v Obchodnom zákonníku. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a tiež fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Činnosť osôb, ktoré sú podnikateľmi podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka zároveň musí zodpovedať definícii podnikania, ktorým sa podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 1/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri