Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Belasý motýľ opäť dostal pomyselné krídla

Druhý júnový piatok, ktorý tento rok pripadol na 11.6.2021, patril zbierke Belasý motýľ a osvete o živote ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. Výnos zo zbierky je použitý na doplatky za pomôcky pre deti a dospelých, ktoré im umožňujú dýchať a slobodne sa hýbať. Na pomôcky darcovia tento rok prispeli sumou 18 146 €.

„Úprimne ďakujeme všetkým darcom za finančné príspevky, ktoré si vzhľadom na závažné dôsledky celosvetovej pandémie vážime ešte viac. Teší nás, že zostane zachovaná kontinuita pomoci pre našich členov, ktorým sa zdravotný stav v dôsledku nervovosvalových ochorení, rýchlo zhoršuje,“ hovorí za organizátorov zbierky predsedníčka OMD v SR Andrea Madunová.

Ďakujeme.
Vaša pomoc - naše krídla

Vyhodnotenie zbierky Belasý motýľ 2021

Bezbariérová prehliadka Bratislavou na 4kolesách – Jeseň 2021

Hlavné a najväčšie mesto Slovenska s bohatou dávnou aj menej dávnou históriou. Priam si pýta, aby ju objavili nielen turisti, ale aj domáci. Preto sme v spolupráci s kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu Mgr. Milanom Hulejom pripravili sériu bezbariérových exkurzií. Počas nich sa mnohé historické zaujímavosti o meste Bratislava dozvedeli aj ľudia na elektrickom či mechanickom vozíku, ich osobní asistenti, rodinní príslušníci a ďalší naši priaznivci.

Práve to je cieľom celého cyklu prehliadok. Popri organizovaní prehliadok upriamujeme pozornosť na jestvujúce bariéry v meste a ich postupné odstraňovanie. Každá exkurzia je ozvučená minivysielačkami so slúchadlami, ktoré umožňujú účastníkom počuť výklad aj z väčšej vzdialenosti. Zachovávajú si tak komfort v prípade svojho vlastného tempa, vrátane dodržiavania bezpečného odstupu.

Všetky informácie (.pdf)

Užite si dlhé zimné večery s Ozvenou

V najnovšom čísle časopisu Ozvena 3/2021 nájdete fotoreportáže z letných OMD táborov. Spomienky na ne určite zahrejú počas dlhých zimných večerov. Rovnako zaujímavé sú rozhovory s JUDr. Luciou Bajzovou, zakladateľkou občianskeho združenia Štyria mušketieri, s Evou Kollárovou, mamou dvanásťročnej Natálky so spinálnou muskulárnou atrofiou a s komisárkou Zuzanou Stavrovskou o tom, ako zo strany orgánov verejnej správy očakávala väčší rešpekt.

Nevynechajte užitočné informácie k zdaňovaniu príjmov za rok 2021, ani návod, ako postupovať pri žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je prístroj na bezdotykové ovládanie PC. V spoločenskej rubrike privítame nových členov a rozlúčime sa s tými, ktorí nás, žiaľ, opustili. 

Okrem toho v najnovšej Ozvene nájdete mnoho ďalších, tradične obľúbených rubrík. Prajeme vám príjemné čítanie. 

Čítať Ozvenu 3/2021 (.pdf)

SOS dotácie pozastavené

Počas druhej vlny pandémie osoby vykonávajúce osobnú asistenciu mohli požiadať o SOS dotáciu v prípade výpadku ich príjmu v dôsledku covid-19. O tejto dotácii sme písali viac v tomto článku https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/blog/item/62-sos-dotacia-aj-pre-asistentky-a-asistentov

Čítať ďalej...

Naši partneri