DystroCentrumAktuality

Verejnú zbierku Belasý motýľ podporujú známe osobnosti

Vážime si, že ambasádormi tohtoročnej zbierky sú obľúbené herecké osobnosti:
Anička Šišková, Táňa Pauhofová, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Marta Sládečková, Róbert Jakab, Ady Hajdu, Marián Labuda ml., Matej Landl, Peter Šimun, Miroslav Noga, Boris Farkaš, Zuzana Konečná.
Na znak podpory ľudí s nervovosvalovými ochoreniami sa ozdobili belasým motýlikom z dielne dizajnérky Kataríny Blaško Švecovej. Podporte aj Vy verejnú zbierku Belasý motýľ a darujte online.

Ďakujeme!
vaša pomoc - naše krídla

Zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na opatrovanie od 1. júla 2019

Vláda SR na zasadnutí 29. 5. 2019 schválila zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie a hodinovej sadzby za osobnú asistenciu. Nariadením Vlády SR, s účinnosťou od 1. júla 2019 dochádza k zvýšeniu hodinovej sadzby za výkon osobnej asistencie (podľa § 22 ods. 9 zákona) na sumu 4,18€ a k zvýšeniu súm peňažného príspevku na opatrovanie (podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona). Konkrétne sumy peňažného príspevku na opatrovanie si pozrite v priloženom dokumente TU.

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, nebudú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyhotovovať o zvýšení peňažného príspevku na osobnú asistenciu a na opatrovanie rozhodnutia. Na túto situáciu zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pamätá v §55 ods. 14. Zvyšovanie odmien vítame, pretože opatrovatelia a osobní asistenti si zvýšenie odmeny plným právom zaslúžia. Zároveň platí, že mnohých záujemcov od vykonávania osobnej asistencie odrádza chýbajúce sociálne zabezpečenie - nemajú nárok na PN, OČR, dovolenku, nemocenské poistenie, dávku v nezamestnanosti.

Veríme, že časom nastanú pozitívne zmeny aj v tejto oblasti. My v OMD v SR budeme naďalej pracovať na tom, aby sa zlepšovalo aj sociálne zabezpečenie a spoločenské postavenie týchto ľudí.

19. ročník zbierky Belasý motýľ | vaša pomoc – naše krídla

Cieľom verejnej zbierky Belasý motýľ je získavať finančné prostriedky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí s nervovosvalovým ochorením a informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj o dôsledkoch iných nervovosvalových ochorení.

Nervovosvalové ochorenia sú ochorenia svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Najťažšie štádiá ochorenia spôsobujú odkázanosť na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí.

Kompenzačné pomôcky sú pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami mimoriadne dôležité. Žiaľ, štát ich plne nehradí. Preto potrebujú podporu verejnosti.

Verejnú zbierku sprevádzajú tieto podujatia, na ktorých ju budete môcť podporiť príspevkom do prenosných pokladničiek
1. jún 2019 - „Silné motory pre slabé svaly“, motorkárska show pre verejnosť, Tesco Zlaté piesky, Bratislava
7. jún 2019 - celonárodná verejná zbierka Belasý motýľ v uliciach cca 50 miest na celom Slovensku za pomoci stoviek dobrovoľníkov
12. jún 2019 - Koncert belasého motýľa, Hlavné námestie, Bratislava

Viac informácií nájdete na www.belasymotyl.sk

Čítať ďalej...

Dôležité upozornenie pre osobné asistentky a osobných asistentov

Pripomíname, že asistentky a asistenti nemusia oznamovať svojej zdravotnej poisťovni príjmy z osobnej asistencie za rok 2018. Túto informáciu zdravotnej poisťovni oznámi Finančná správa na základe údajov z podaného daňového priznania.

Asistenti nemusia svoje príjmy oznamovať poisťovni ani v prípade, že im nevznikla povinnosť podať daňové priznanie. Oznamovaciu povinnosť o výkone osobnej asistencie za nich plní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta nevstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania. Preto asistentom nevznikne nedoplatok ročného zúčtovania poistného.

Viac o asistentoch v sociálnom systéme si môžete prečítať tu https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/asistent/asistent-v-socialnom-systeme

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Naši partneri